Till och från så knåpar jag lite med mitt lilla bilspelsprojekt. Tanken är att det ska bli ett top-down spel med beväpnade bilar som försöker spränga varandra.

Nu senast så har jag provat på procedurell generering av städer till spelet. Jag har en väldigt enkel algoritm som slumpar fram kvarter och placerar dem på första lediga plats. Sedan så går den igenom kartan och fyller i alla tomrum som har blivit. Jag tycker att den ger helt ok städer. Ett exempel:
Namn:  city.png
Visningar: 101
Storlek:  2,4 KB
Svart är kvarter och grått vägar. Det gröna är celler som har lagts till där det har hamnat två vägar bredvid varandra. De cellerna kommer nog att bli parkeringar eller parker.

Det uppstår ett par problemområden som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Ex. uppe i vänstra hörnet så finns det en fyrvägskorsning där själva korsningen består av 2x2 celler. Jag kanske kan göra dessa till rondeller. Jag får se hur det blir när jag bygger 3D-grafiken av detta.

Jag har köpt en asset med en modulär stad till Unity, så det borde inte bli alltför svårt att bygga upp staden från detta. Sedan får jag se om det går att spela i den, eller om jag får hitta på någon annan algoritm.