View RSS Feed

HarleyGlitch

Freesound

Rate this Entry
Hellu!

Ville bara nämna det att jag har en del ljud på freesound som jag tror kan komma till användning!

Ska lägga upp lite mer allt eftersom, men det kan vara roligt för er att veta!

Om ni nu använder ljuden så vill jag bara veta vad ni använder det till så jag kan se era projekt!

https://freesound.org/people/HarleyGlitch/

Mvh Harley

Submit "Freesound" to Digg Submit "Freesound" to del.icio.us Submit "Freesound" to StumbleUpon Submit "Freesound" to Google

Comments