View RSS Feed

zabsv

Tiled + Unity

Rate this Entry
Unity var så kul att jag har gjort ett litet "commitment" att ägna min pendlartid åt att koda spel. Gjorde på det sättet tidigare och det fungerade väldigt bra. Ett par timmar om dagen för en ändå en hel del framåt

För att göra livet lätt har jag kollat på att använda Tiled för att skapa kartor. Sedan importerat jag dom till Unity3D med Tiled2Unity. Det finns andra verktyg för att hantera Tiledkartor, men mitt googlande pekade på att det här var enklast att använda. Och hittills känns det väldigt enkelt

Mitt enda problem just nu är att jag vill kunna läsa in olika "properties" från tmx filen (Tileds filformat, egentligen XML). Problemet är att jag vill läsa in dom när "spelet" körs. Säg att jag har en trigger i Tiled, så att när man går in i den skapas ett giftmoln. Då vill jag också kunna anger parametrar som hur dödligt giftet ska vara, och hur länge molnet ska existera. Det är inga problem lägga in som custom properties i Tiled, men Tiled2Unity kan inte göra så mycket av den informationen. Visst, jag kan lägga till script för custom parsing, men eftersom importen sker i ett separat steg kom jag fram till att det bästa jag skulle kunna göra med det var att extrahera informationen och lagra den någonstans.
Känns onödigt när informationen redan finns i tmx filen. Så min plan nu är att helt enkelt läsa igenom XML filen med XmlReader när spelet startar, och där lagra informationen för olika objekt i någon form av GameManager class där den är lätt att nå.

Kommentera gärna om du känner att det finns något smartare sätt att hantera detta i Unity3D. Inser att jag inte ens har skrapat på ytan av denna nya värld...

Submit "Tiled + Unity" to Digg Submit "Tiled + Unity" to del.icio.us Submit "Tiled + Unity" to StumbleUpon Submit "Tiled + Unity" to Google

Kategorier
Uncategorized

Comments