Konversation mellan Per K Grok och th0nggaday

1 Besökarmeddelanden

 1. Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là
  nội thất nhà bếp
  một tòa tiểu thành, nhưng thực ra nó
  bếp từ
  chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi,
  bếp từ eurosun
  mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Ngưu trấn
  Bếp điện từ đơn Eurosun EU-T188
  chỉ những kẻ sơn dã phụ cận ít kiến thức
Visar besökarmeddelanden 1 till 1 av 1