• SDL2 Tutorial: 2D platform world generator

  SDL2 2D platform world generator


  Algoritmen:
  Algoritmen använder sig av två funktioner:
  • grow
  • cleanup


  Grow:
  Grow hittar varje solid tile och växer denna utåt, antingen genom att göra alla gränsande tiles till solida, eller bara de som ligger ovanför, nedanför, höger och vänster.

  cleanup (shrink):
  Tar in ett argument för hur många tiles som måste angränsa till den för att få finnas kvar (1-3).
  Den hittar alla solida tiles och krymper dessa ifall de har mindre angränsande tiles än vad som angavs till funktionen.

  När algoritmen startar, så ritar den slumpmässigt ut ett antal solida tiles, som sedan används för att bygga upp världen med hjälp av Grow och cleanup.

  1. rita ut några "tiles" glest över skärmen
  2. väx dessa så att de blir större, antingen alla runt omkring, eller som ett "plus".
  3. använd en kraftigare (mer tiles måste angränsa för att få vara kvar)cleanup
  4. använd mindre kraftigare cleanup för att runda av skarpa kanter.

  upprepa steg 1-4 med lite olika variation tills önskat mönster befinner sig.

  Kod och Exe: -> clicka här <-