• SDL Tutorial - Automagisk tile ritning. (Bitvis metod för tiles)

  Bitvis metod för att rita ut tiles.

  Detta är en teknik för att automatiskt välja rätt tile som passar till de tiles som är närliggande.  Tileset


  Det tilset vi använder har en tile för varje möjlig position för en närliggande tile.

  Närliggande tiles

  För att bestämma vilken tile som passar in på rätt plats i kartan, måsste vi först kolla upp vilka tiles som ligger angränsande till den. Istället för att skriva en lång lista med if satser, använder vi oss av det bitvisa systemet för att bestämma värden för varje tile.


  Rätta värde hittas genom att titta på de angränsande tilesen och lägga ihop summan.
  T.ex: Det finns en tile ovanför och en nedanför, då plussar vi ihop 1 + 4 och får då tile värde 5.
  Eller ifall det finns en till höger och en till vänster får vi 8 + 2 = tile värde 10.
  Eftersom att jag i min version använder tile 0 som transparent, så får man plussa på slutsumman med 1 för att få rätt tile.

  För de inre hörnen (tiles: 17,18,19 & 20) i tilesetet gjorde jag 16st if satser för att placera ut dem rätt.

  Så här ser det ut då man ritat ut lite:


  Kod + Exe: -> Klicka här för att Ladda hem <-